Každý jednotlivec nás robí silnými

Sebavedomie, motivácia a identifikácia našich spolupracovníčok a spolupracovníkov s podnikom majú pre nás veľký význam. Prenášame zodpovednosť každému jednotlivcovi, spoločne stanovujeme ciele a kontinuálne kontrolujeme jeho spokojnosť. Pravidelné rozhovory ohľadom posudzovania a stanovovania cieľov patria rovnako tak k nášmu programu ako aj opatrenia týkajúce sa ďalšieho vzdelávania a možnosť rozvoja vlastných schopností.

Každý zodpovedný vedúci pracovník v našom podniku sa orientuje a meria podľa našich písomne stanovených vodcovských ideí a každý zamestnanec má právo si ich vyžiadať.

Osobitná zodpovednosť sa prejavuje v angažovanosti nadácie Horsta Roguscha, ktorá podporuje vzdelávanie remeselníkov v európskych krajinách s pomermi silne sa typickým od úrovne blahobytu. Náš väčšinový spoločník k tomu účelu používa svoj súkromný majetok - s presvedčením, že iba zo solídnej strednej vrstvy s remeselným základom môže vzniknúť blahobyt.

Náš najhlavnejší cieľ tkvie v tom, maximálne vyhovieť aktuálnemu použitiu u našich rozdielnych zákazníkov.