Minden egyes ügyfél erősít bennünket

Munkatársaink magabiztosságának, ösztönzésének és a vállalat iránti elkötelezettségének nagy jelentőséget tulajdonítunk. Minden egyes dolgozónkra felelősséget ruházunk, közösen állapítunk meg célokat, és folyamatosan ellenőrizzük elégedettségüket. A rendszeres kiértékelések és az egyes célok kitűzéséről folytatott megbeszélések ugyanúgy részét képezik vállalati programunknak, mint a továbbképzések és az egyéni kiteljesedés lehetősége. 

Vállalatunk minden vezetője az általunk írásban lefektetett vezetési irányelvekhez tartja magát, és azokat használja vezérelvként. Minden alkalmazottnak jogában áll, hogy ezeket meg is követelje.

Különleges társadalmi felelősségtudat mutatkozik meg a Horst Rogusch Alapítvány elkötelezettségében, amely a jóléti társadalmak szintjétől elmaradó körülményekkel rendelkező európai országokban támogat szakmai képzéseket. Többségi tulajdonosunk magánvagyonából biztosítja a támogatást - azzal a meggyőződéssel, hogy csak a megfelelő szakmai alapokkal rendelkező szilárd középosztály képes jólétet teremteni.

Végső célunk abban áll, hogy ügyfeleink különböző igényeinek maximálisan eleget tegyünk.