Každý jednotlivec nás činí silnými

Sebevědomí, motivace a identifikace našich spolupracovnic a spolupracovníků s podnikem mají pro nás velký význam. Přenášíme odpovědnost každému jednotlivci, společně stanovujeme cíle a kontinuálně kontrolujeme jeho spokojenost. Pravidelné rozhovory ohledně posuzování a stanovování cílů patří stejně tak k našemu programu jako opatření týkající se dalšího vzdělávání a možnost rozvoje vlastních schopností.

Každý odpovědný vedoucí pracovník v našem podniku se orientuje a měří podle našich písemně stanovených vůdčích idejí a každý zaměstnanec má právo si je vyžádat.

Zvláštní odpovědnost se projevuje v angažovanosti nadace Horsta Rogusche, která podporuje vzdělávání řemeslníků v evropských zemích s poměry silně se odlišujícími od úrovně blahobytu. Náš většinový společník k tomu účelu používá svůj soukromý majetek – s přesvědčením, že pouze ze solidní střední vrstvy s řemeslným základem může vzniknout blahobyt.

Náš nejhlavnější cíl tkví v tom, maximálně vyhovět aktuálnímu použití u našich rozdílných zákazníků.