Nejdůležitější přínos k trvalé udržitelnosti

Ochraně životního prostředí přiřazujeme při výrobě a odbytu našich produktů a služeb vysokou prioritu: Ve velké míře využíváme recyklované suroviny, používáme dřevo certifikované FSC, v nejdůležitějších výrobních a odbytových firmách máme certifikaci BSCI a angažujeme se ve vývoji úspěšných „produktů, které chrání životní prostředí“.

A také díky našim efektivním přesným řezačkám ke zpracování tepelně izolačních systémů poskytujeme významný přínos k realizaci energeticky úsporných opatření. Konec konců úspora topné energie patří k nejdůležitějšímu faktoru pro snížení emisí CO2.

Nové základní pracovní normy FSC®

Jako společnost s certifikátem FSC® se zavazujeme k dodržování základních pracovních norem FSC®.

Základní pracovní normy FSC® stanoví, že musí být dodrženy základní požadavky týkající se následujících témat:

  • Odstranění dětské práce
  • Odstranění všech forem nucené nebo povinné práce
  • Odstranění diskriminace v oblasti zaměstnanosti a profese
  • Respektování svobody sdružování a účinné uznání práva na kolektivní vyjednávání

To, co je pro nás samozřejmostí - ochrana našich zaměstnanců - je dnes viditelné a využitelné i pro ostatní.
Díky podepsanému a zveřejněnému prohlášení o základních pracovních normách FSC® - a jejich dodržování - můžem splnit požadavky zákazníků, kteří vyžadují prokázání dodržování a prověřování práv zaměstnanců v oblastech původu.

Tato prohlášení o zásadách jsou k dispozici ke stažení zde: