Najdôležitejší prínos k trvalej udržateľnosti

Ochrane životného prostredia priraďujeme pri výrobe a odbyte našich produktov a služieb vysokú prioritu: vo veľkej miere využívame recyklované suroviny, používame drevo certifikované FSC, v najdôležitejších výrobných a odbytových firmách máme certifikáciu BSCI a angažujeme sa vo vývoji úspešných "produktov, ktoré chránia životné prostredie".

A tiež vďaka našim efektívnym presným rezačkám na spracovanie tepelnoizolačných systémov poskytujeme významný prínos k realizácii energeticky úsporných opatrení. Koniec koncov úspora vykurovacej energie patrí k najdôležitejšiemu faktoru pre zníženie emisií CO2.

Nové základné pracovné normy FSC®

Ako spoločnosť s certifikátom FSC® sa zaväzujeme dodržiavať základné pracovné normy FSC®.

V základných pracovných normách FSC® sa stanovuje, že sa musia dodržiavať základné požiadavky týkajúce sa týchto oblastí:

  • Odstránenie detskej práce
  • Odstránenie všetkých foriem nútenej alebo povinnej práce
  • Odstránenie diskriminácie v súvislosti so zamestnaním a povolaním
  • Rešpektovanie slobody združovania sa a účinné uznanie práva na kolektívne vyjednávanie

Čo je pre nás samozrejmosťou – ochrana našich zamestnancov – je teraz viditeľné a použiteľné aj navonok.
Vďaka podpísanému a zverejnenému vyhláseniu o zásadách pre základné normy FSC® – a ich dodržiavaniu – vieme splniť aj požiadavky zákazníkov, keď ide o preukázanie toho, že v regiónoch pôvodu sa dodržiavajú a kontrolujú práva zamestnancov.

Tieto vyhlásenia o zásadách si môžete stiahnuť tu: