Najvyššia kompetencia výrobcu

Inovácia v dialógu s priemyslom a užívateľmi

Naše tímy vývojárov a aplikačných technikov stále pracujú na ďalšom vývoji náradia, profesionálnych prístrojov a systémov. Pri tom sú v úzkom kontakte s odborom priemyslu farieb a lakov, sa zástupcovia firiem výrobcov a samozrejme s maliari v prevádzkach. Do vývoja produktov sa tým dostávajú aktuálne poznatky z ergonómie a výskumu materiálov rovnako tak ako výrobné know-how z vlastnej výroby. Vývoj je špeciálne zameraný na špecifické požiadavky maliarskeho remesla. Pre profesionálneho remeselníka a náročného pracovníka svojpomocne tak vznikajú inovatívne a výkonné produkty najvyššej kvality.

Technicky na najnovšom stave

Naša výroba valčekov na nanášanie farby a štetcov je najväčšia v Európe a na najnovšom stave techniky. Priebeh našej výroby podlieha stálej kontrole kvality a kontinuálnemu procesu zlepšovania. Tak vždy garantujeme vysokú úroveň kvality pre našich zákazníkov.