Tiráž

Teší nás Váš záujem o skupinu Storch-Ciret Group a Vaša návšteva na našej webovej stránke.

Zodpovedný za obsah

Storch-Ciret Holding GmbH
Platz der Republik 6 - 8
D - 42107 Wuppertal
Telefón: +49 (0) 202 4920 – 0
Fax: +49 (0) 202 4920 – 111
E-mail: info(at)storch-ciret.com
Konateľ: Werner Averkamp, Jörg Heinemann, Daniel Rogusch, Dr. Sven Wilhelm
Obvodný súd Wuppertal HRB 2463
DIČ: DE 121 100 678

Ručenie

Táto webová stránka bola zostavená s čo najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu nemôže byť prevzatá žiadna záruka za bezchybnosť a presnosť obsiahnutých informácií. Akékoľvek ručenie za škody, ktoré priamo alebo nepriamo vzniknú z používania tejto webovej stránky, bude vylúčené, ak sa nezakladá na úmysle alebo hrubej nedbanlivosti.

Ak je z tejto webovej stránky odkaz na internetové stránky, ktoré sú prevádzkované tretími stranami, nepreberá skupina Storch-Ciret Group žiadnu zodpovednosť za ich obsahy.

Autorské práva

Storch-Ciret Group, Wuppertal
Illustrations: © Bildagentur fotofolia.com, Bildagentur 123rf.com, Bildagentur fotocase.com

Všetky práva, taktiež pri fotomechanickej reprodukcie, rozmnožovanie, a rozširovanie pomocou elektronických postupov, takisto u skrátených častí, si vyhradzuje skupina Color Expert-Storch.

Licencia

Prostredníctvom tejto webovej stránky nie je udelená žiadna licencia k používaniu duševného vlastníctva skupiny Storch-Ciret Group.