Štruktúra podniku

Rôzny užívatelia - jedno zameranie

Skupina Storch-Ciret Group vyrába a dodáva maliarske náradie pre rôznych zákazníkov od remeselníkov cez obchod až po užívateľa svojpomocne (do it yourself). Vďaka efektívnemu štruktúrovaniu nášho podniku a špecializáciou jednotlivých oblastí podniku na príslušnú skupinu zákazníkov sme vždy zameraní na to podstatné: na maximálny úžitok nášho príslušného partnera.

STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte - naša obchodná oblasť pre profesionálneho používateľa

Oblasťou nášho podniku STORCH je kompetentný a spoľahlivý partner pre profesionálneho maliara, štukatérov a špecializovaných obchodníkov. Produkty a služby STORCH sú špeciálne prispôsobené rôznym požiadavkám profesionálov, uľahčujú každodennú prácu a zvyšujú produktivitu a rentabilitu profesionálnych remeselníkov.

Ciret – partner obchodu

Okrem špecializovaného odborného obchodu zásobujeme maloobchodníkov a stavebniny cez naše podniky Ciret. Sú rozčlenené do obchodných oblastí:

  • COLOR EXPERT
  • Rota / Kana / Masq / Prep
  • FIA ProTeam
  • WESTEX

Viac o našich obchodných oblastiach a príslušných produktoch nájdete na Naše značky.

Obstarávanie a služby

Flexibilita a nezávislosť sú základom úspechu nášho podniku. Naše jednotky zaoberajúce sa výrobou, obstarávaním a službami a tiež veľké časti našej logistiky preto pracujú samostatne, nad rámec skupín a výhradne pre nás. Tak zostaneme rýchli, flexibilní a úspešní - národne i medzinárodne.

K tomu patrí:

  • nákupné a dispozičné podniky
  • výrobné závody na celom svete
  • jednotlivé logistické strediská
  • obchodné služby ako finančné účtovníctvo, účtovná evidencia, marketing communications, IT a controlling