Struktura podniku

Různí uživatelé - jedno zaměření

Skupina Storch-Ciret Group vyrábí a dodává malířské nářadí pro různé zákazníky od řemeslníků přes obchod až po uživatele svépomocí (do it yourself). Díky efektivnímu strukturování našeho podniku a specializaci jednotlivých oblastí podniku na příslušnou skupinu zákazníků jsme vždy zaměřeni na to podstatné: na maximální užitek našeho příslušného partnera.

STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte - naše obchodní oblast pro profesionálního uživatele

Oblastí našeho podniku STORCH je kompetentní a spolehlivý partner pro profesionální malíře, štukatéry a specializované obchodníky. Produkty a služby STORCH jsou speciálně přizpůsobeny různým požadavkům profesionálů, usnadňují každodenní práci a zvyšují produktivitu a rentabilitu profesionálních řemeslníků.

Ciret – partner obchodníků

Kromě specializovaného odborného obchodu zásobujeme maloobchodníky a stavebniny přes naše podniky Ciret. Jsou rozčleněny do obchodních oblastí:

  • COLOR EXPERT
  • Rota / Kana / Masq / Prep
  • WESTEX
  • FIA ProTeam

Více o našich obchodních oblastech a příslušných produktech naleznete na Naše značky​​​​​​​.

Pořizování a služby

Flexibilita a nezávislost jsou základem úspěchu našeho podniku. Naše jednotky zabývající se výrobou, pořizováním a službami a také velké části naší logistiky proto pracují samostatně, nad rámec skupin a výhradně pro nás. Tak zůstaneme rychlí, flexibilní a úspěšní – národně i mezinárodně.

K tomu patří:

  • nákupní a dispoziční podniky
  • výrobní závody na celém světě
  • jednotlivá logistická střediska
  • obchodní služby jako finanční účetnictví, účetní evidence, marketing communications, IT a controlling