Ochrana oznamovatelů – vnitřní oznamovací systém
Již více než 125 let podporujeme profesionální řemeslníky a kutily v oblasti malířského nářadí a jsme jedničkou v Evropě. Základem našeho úspěchu je kromě orientace na zákazníka také zaměření na výkonnost a dodržování principu poctivého jednání.
Při odhalování a prevenci porušování předpisů se spoléháme na naše zaměstnance i na naše zákazníky a obchodní partnery. Náš Kodex dodržování obchodních pravidel nám poskytuje závazné pokyny a vytváří tak společný základ. Zároveň nám umožňuje plnit rostoucí právní a společenské požadavky kladené na naši společnost.
Náš kodex je také základem pro program compliance celé skupiny Storch-Ciret. Jeho klíčovou součástí je naše společenská odpovědnost, kterou jsme shrnuli do standardů platných pro celou skupinu.
Zároveň v ČR vstoupí v účinnost dne 1.8.2023 zákon 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (tzv. zákon o whistleblowingu), jež stanovuje pravidla, jak mohou zaměstnanci oznamovat protiprávního jednání. Tento zákon mimo jiné ukládá společnostem za povinnost zřídit vnitřní oznamovací systém. Tento systém mají naše společnosti již zavedený.


Příslušné osoby
Nejprve v rámci vnitřního oznamovacího systému stanovili společnosti Ciret s.r.o. a FIA ProTeam s.r.o. příslušné osoby. Příslušná osoba je oprávněna znát identitu oznamovatele a je odpovědná za jeho ochranu. Zároveň příslušná osoba přijímá oznámení, posuzuje je a navrhuje řešení.
Za společnost Ciret s.r.o. byla jmenována příslušnou osobou p. Zlata Březinová.
Za společnost FIA ProTeam s.r.o. byla jmenována příslušnou osobou p. Marika Nováková.


Forma a způsob oznámení
Pokud si všimnete příznaků porušování předpisů, máte možnost je nahlásit prostřednictvím různých kanálů a to písemnou i elektronickou formou. Ujišťujeme vás, že s každým oznámením bude zacházeno přísně důvěrně - na vaše přání anonymně. Nicméně dle výše uvedeného zákona nemají společnosti povinnost prověřovat anonymně podaná oznámení. Je na uvážení každé firmy, zda se bude konkrétním anonymním oznámením zaobírat či nikoli.
Zaměstnanci společnosti Ciret s.r.o. mohou podat oznámení písemnou formou na adresu:


Ciret s.r.o.
Zlata Březinová (do vlastních rukou)
K Silu 2487
393 01 Pelhřimov


zároveň mohou vhodit oznámení do schránek určených ke komunikaci s personálním oddělením.
Zaměstnanci společnosti FIA ProTeam s.r.o. mohou podat oznámení písemnou formou na adresu:


FIA ProTeam s.r.o.
Marika Nováková (do vlastních rukou)
Matějkova 1992
393 01 Pelhřimov


zároveň mohou vhodit oznámení do schránek určených ke komunikaci s personálním oddělením.
A dále mohou zaměstnanci pro oznámení využít elektronickou formou a to prostřednictvím e-mailové adresy:

compliance@storch-ciret.com


V předmětu e-mailu je nutné uvést společnost, jíž se oznámení týká, aby bylo oznámení distribuováno správné příslušné osobě.
Zároveň skupina Storch-Ciret zřídila jako další možnost oznámení prostřednictvím online systému hlášení. Všechna příchozí hlášení jsou zpracovávána příslušnými osobami jednotlivých společností odpovědnými za dodržování předpisů. Online systém hlášení je internetová aplikace a lze k němu přistupovat z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu prostřednictvím následujícího odkazu:
 

 

Skupina Storch-Ciret Group pečlivě a důvěrně prověřuje hlášení o porušení předpisů a prokázaná pochybení důsledně. Upozorňujeme ale, že hlášení, která se netýkají dodržování předpisů, nebudou zpracována.