Váš kontakt na skupinu Storch-Ciret Group

Storch-Ciret Holding GmbH
Platz der Republik 6
42107 Wuppertal
Telefon: +49 (0) 202 4920 0
Fax: +49 (0) 202 4920 111
E-Mail: info(at)storch-ciret.com

Ciret SK s.r.o.
M.R.Štefánika 582/29B
907 01 Myjava

Korešpondenčná adresa:

Hviezdoslavova 477
905 01 Senica

tel.: +421 346 540 150
fax: +421 346 215 386
e-mail: ciret@ciret.sk


Ing. Čeněk Gintar

Konatel‘ spoločnosti
+ 421 346 540 150
c.gintar@ciret.cz


Ing. Mária Pivoňková

Účovníctvo, controlling
+421 911 917 428
m.pivonkova@ciret.sk
 

Zuzana Krátka Sláviková

Referentka odbytu
+421 903 264 633
z.kratka@ciret.sk
 

Bc. Stanislava Bubáková Milotová

Referentka odbytu
+421 903 723 234
s.bubakova@ciret.sk


Ján Držka

Obchodný riaditel‘
+421 905 763 495
j.drzka@ciret.sk

 

Roman Otrubčák

Key account manager, OZ
+421 903 424 252
r.otrubcak@ciret.sk

 

Miroslav Buzay

Obchodný zástupca
+421 905 763 494
m.buzay@ciret.sk

Západné Slovensko

Maroš Brodek

Obchodný zástupca
+421 917 277 530
m.brodek@ciret.sk

Stredné Slovensko sever

Milan Bubák

Obchodný zástupca
+421 915 160 358
m.bubak@ciret.sk

Južné Slovensko

Marek Gajdoš

Obchodný zástupca
+421 911 835 524
m.gajdos@ciret.sk

Východné Slovensko juh

Štefan Varga

Obchodný zástupca
+421 905 692 876
s.varga@ciret.sk

Stredné Slovensko juh
 

Peter Šoltés

Obchodný zástupca
+421 915 985 155
p.soltes@ciret.sk

Východné Slovensko západ


Roman Žiška

Technický poradca STORCH
+421 903 714 348
r.ziska@ciret.sk

Ľubica Škanderová

Referentka odbytu
+421 903 220 304
l.drinkova@ciret.sk