Każdy jest ważny

Zaufanie do siebie, motywacja i identyfikacja naszych pracowników z firmą, mają dla nas ogromne znaczenie.  Cele ustalamy wspólnie z naszymi pracownikami i stale weryfikujemy ich poziom zadowolenia. Regularna ocena i dyskusje na temat przyszłości, są dla nas równie ważne jak szkolenie i samorozwój. 

Każdy lider w naszej organizacji, kieruje się pisemnymi wytycznymi dotyczącymi przywództwa, respektowania których ma prawo żądać każdy pracownik. 

Szczególną odpowiedzialnością i zaangażowaniem, kieruje się Fundacja Horsta Roguscha, która promuje edukację rzemieślniczą w krajach europejskich, gdzie warunki życia znacząco odbiegają od poziomu dobrobytu. Horst Rogusch wykorzystuje w tym celu swoje prywatne aktywa - z przekonaniem, że dobrobyt może pochodzić tylko od solidnej klasy średniej z solidną rzemieślniczą podstawą.