Najważniejsze fakty i liczby

Skuteczne Planowanie, Odpowiedzialne Działanie

Z obrotami na poziomie prawie 275 milionów euro, Grupa Storch-Ciret zalicza się do globalnych graczy w sektorze wysokiej jakości narzędzi do malowania. Opowiadamy się za zbilansowanym  rozwojem oraz odpowiedzialną i zrównoważoną polityką zarządzania. Nasza firma, od pokoleń jest przede wszystkim firmą rodzinną. Nasz wskaźnik kapitału własnego jest bliski 50 procent.

Sukces na całym świecie – z mocnymi liczbami:

Obrót:około 275 millionów euro rocznie
Obroty za granicą:ok. 50 procent
Wskaźnik kapitału:blisko 50 procent
  

Liczba pracowników

Liczba pracowników:ca. 1.600
  

Produkcja w Europie i na Dalekim Wschodzie

Liczba wyprodukowanych pędzli:32 Mio. rocznie
Liczba wyprodukowanych wałków:280 Mio. rocznie
Cover Quick:30 Mio. rocznie
  

Metaforycznie

Jeśli użyjesz każdego pędzla GSC do nałożenia tylko jednego metra farby, pociągnięcie pędzla rozciągnie się z Wuppertalu w Niemczech, aż na drugi koniec Rosji.