• Jednostki sprzedaży
  • Centra logistyczne
  • Zakłady produkcyjne