RKMP

Rota, Kana, Masqat a Prep - profesionálna kvalita krát štyri

Produktový program od Rota, Kana, Masq a Prep dodáva špecializovanému obchodu orientovanému na profesionálov kvalitatívne vysoko kvalitné valčeky na nanášanie farby (Rota), štetce (Kana), prelepovacie pásky (Masq) a príslušenstvo (Prep). Štyri sortimenty produktov sa pri tom dopĺňajú v použití a tiež v dizajne. Podľa veľkosti predajnej plochy, ktorá je k dispozícii, môžu obchodníci siahnuť po jednotlivých produktoch alebo celom balíku.

A náš servis ďaleko prekračuje dodávanie produktu: služby ako zriadenie trhu alebo sezónne akcie kompletizujú ponuku. Tak vytvárame optimálne predajné podmienky pre každého špecializovaného obchodníka.

Kontaktujte nás

Sídlo firmy:

Ciret SK s.r.o.
M. R. Štefánika 582/29B
907 01 Myjava 

Korešpondenčná adresa:

Hurbanova 518
905 01  Senica

tel.: +421 346 540 150
fax: +421 346 215 386

e-mail: ciret@ciret.sk