• Číslo 1 pre maliarske nástroje

  • Cca. 1.600 zamestnancov po celom svete

  • Výroba okolo
    160 miliónov valčekov ročne

Skupina Storch-Ciret: európska jednička v oblasti maliarskych nástrojov

Systémy maliarskych nástrojov - skupina Storch-Ciret vyrába a predáva vysoko kvalitné maliarske nástroje. Pre profesionálnych remeselníkov a kutilov, ktorí dbajú na kvalitu.

Tieto značky patrí nám

Ponúkame vám ako zamestnávateľ

Skupina Storch-Ciret vďačí za svoj príbeh úspechu všetkým svojim zamestnancom. Robíte veľa každý deň. V prostredí, ktoré tento úspech umožňuje - a oceňuje ho.

 

Otvorené oznámenie
Moderné
pracovné prostredie
Individuálna indukcia a podpora prostredníctvom modelu sponzorstva
Príležitosti ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy
Výkonný koučink
Stravovanie / jedáleň
Silná kultúra spätnej väzby
Športové vybavenie