UPOZORNENIE: Informácie o spracovaní osobných údajov dodávateľov a zákazníkov spoločnosti Ciret s.r.o.

Úvodné informácie

Spoločnosť Ciret s.r.o. spracúva osobné údaje svojich dodávateľov a zákazníkov na základe a v súlade s predmetnými právnymi predpismi, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej tiež len "nariadenie"), a to za stanovenými účelmi, ako aj spôsobmi a prostriedkami spracovania, ktoré vždy zodpovedajú príslušnému právnemu titulu v zmysle článku 6 nariadenie.

 

Číst dál ...