Úplne nová prezentácia sortimentu výrobkov pre oblepovanie a zakrývanie COLOR EXPERT NEO

Detail_steny_1.png

S potešením vám môžeme predstaviť úplne novú prezentáciu sortimentu oblepovania a zakrývania COLOR EXPERT NEO, ktorá plne vyzdvihuje silné stránky nášho nového sortimentu CE_NEO, predstavuje všetky výrobky koncovým užívateľom vo veľmi prehľadnej a intuitívnej forme a zároveň zohľadňuje potreby obchodníkov a rôznorodosť možností ich predajných plôch.

Štyri oblasti použitia, štyri farby

Farebne odlíšené POS materiály rozdeľujú sortiment pre oblepovanie a zakrývanie už na prvý pohľad do štyroch hlavných oblastí použitia: štukovanie, maľovanie, upevňovanie a opravovanie. Každej oblasti použitia je jednoznačne priradená kľúčová farba, názorný obrázok použitia a piktogram. Podľa týchto elementov sa zákazník v ponuke ľahko zorientuje a vždy si vyberie ten najvhodnejší výrobok.

To zaisťuje vysokú spokojnosť koncového užívateľa a jeho návrat do predajne v budúcnosti pre opakovaný nákup.
 

Hlavné výhody:

  • Atraktívne a plne funkčné POS riešenie
  • Jasné rozdelenie sortimentu a ľahko dostupné informácie v užívateľsky prívetivej forme
  • Bezpečný výber správneho výrobku = perfektný výsledok konkrétneho maliarskeho projektu
  • Spokojný zákazník = vracajúci sa zákazník
  • Úplne uspokojivá šírka i hĺbka sortimentu a optimalizované baliace množstvo