Stabilne rastieme!

Napriek už viac ako rok trvajúcej pandémiu koronavírusu Vám s radosťou oznamujeme, že pokračujeme s rozširovaním tímu zamestnancov a v súčasnej dobe tak skupina Storch-Ciret Group zamestnáva 1590zamestnancov, z toho v Českej republike a na Slovensku je to približne 600 spolupracovníkov.

Tímový duch a spoločná motivácia nám pomáhajú k úspešnému rozvoju sveta maliarskeho náradia. Veľmi radi by sme vyjadrili svoje poďakovanie všetkým zamestnancom skupiny Storch-Ciret Group za ich výbornú prácu aj v súčasnej zložitej situácii.