Sme tam!

Od apríla tohto roku pracuje asi 85 spolupracovníkov v novej hlavnej správe skupiny Storch-Ciret Group v závode Wuppertal. "Uskutočnili sme priestorový koncept, ktorý umožňuje moderný spôsob práce orientovaný na budúcnosť a posilňuje kultúru v podniku, ktorého stredom záujmu je kooperácia a komunikácia, nezávisle na oddeleniach a hierarchiách", raduje sa konateľ Werner Averkamp z úspešného dokončenia novostavby. Čo nevidieť bude všetkých 150 spolupracovníkov skupiny Storch-Ciret Group môcť zažiť novú kultúru práce: Už začali práce na plánovaní prestavby doterajšej administratívnej budovy a kmeňového závodu skupiny.