Covid-19 | STANOVISKO SPOLOČNOSTI K AKTUÁLNEJ SITUÁCII | 16. Marca 2020

man_dust_mask_gloves_640.jpg

Vážení obchodní priatelia, 

radi by sme Vás ubezpečili, že všetci naši spolupracovníci sú v poriadku a u nikoho sa nevyskytly príznaky ochorenia korona vírusom. Taktiež preto funguje naša spoločnosť bez väčších obmedzení a sme pripravení dodávať naše výrobky tak, ako ste zvyknutí. S ohľadom nielen na zachovanie funkčnosti firmy, ale najmä s ohľadom na zdravie našich pracovníkov a tiež ich rodinných príslušníkov vykonávame ich priebežné školenie o bezpečnosti a hygiene a taktiež sme zaviedli pravideľné kontrolné meranie telesnej teploty.                                                            

 S ohľadom na zajistenie maximálnej bezpečnosti sme boli predsa len nútení podniknúť mierne obmedzenia v našej prevádzke.                                                                

> obmedzenie pohybu ďalších osôb v areáli firmy – najmä vodičov – ich pohyb je možný len po dezinfekcii rúk a nasadení ochrannej rúšky FFP2                                                                                    

> nastavenie prísnejších pravidiel pre pohyb osôb v areáli spoločnosti a najmä v sklade a nastavenie nových pravidiel stretávania sa pracovníkov spoločnosti a zákaz prijímania návštev                                                                  

> rozmiestnenie dezinfekčných prostriedkov                            

 

Prajeme všetkým pevné zdravie a veľa trpezlivosti v nasledujúcich dňoch.                                                    

Vedenie spoločnosti                                                  

 Ciret s.r.o.