Časť o ochrane životného prostredia v novej podobe

Nedávno sme aktualizovali časť o ochrane životného prostredia v menu "Naša zodpovednosť". Teraz tu nájdete aj informácie o našom dodržiavaní základných pracovných noriem FSC. Presné znenie týchto noriem nájdete v priloženom dokumente vo formáte pdf.