RKMP

Rota, Kana, Masq a Prep – profesionální kvalita krát čtyři

Produktový program od Rota, Kana, Masq a Prep dodává specializovanému obchodu orientovanému na profesionály kvalitativně vysoce kvalitní válečky k nanášení barvy (Rota), štětce (Kana), přelepovací pásky (Masq) a příslušenství (Prep). Čtyři sortimenty produktů se při tom doplňují v použití a také v designu. Podle velikosti prodejní plochy, která je k dispozici, mohou obchodníci sáhnout po jednotlivých produktech nebo celém balíčku.

A náš servis dalece překračuje dodávání produktu: služby jako zřízení trhu nebo sezónní akce kompletují nabídku. Tak vytváříme optimální prodejní podmínky pro každého specializovaného obchodníka.

Kontaktujte nás

Ciret s.r.o.
K Silu 2487
39301 Pelhřimov
Tel.: +420 565 552 200
info@ciret.cz