Das Unternehmen Storch-Ciret Group

Skupina Storch-Ciret Group

mehr

UPOZORNĚNÍ: Informace o zpracování osobních údajů dodavatelů a zákazníků společnosti Ciret s.r.o.

Úvodní informace

Společnost Ciret s.r.o. zpracovává osobní údaje svých dodavatelů a zákazníků na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen „Nařízení“), a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení.

Číst dál ...

Presse & News der Storch-Ciret Group

Tisk a zprávy

mehr

Herstellerkompetenz Storch-Ciret Group

Naše expertýza

mehr

Jobs & Karriere in der Storch-Ciret Group

Kariéra

mehr

Diese Webseite verwendet Cookies, um bestimmte Funktionen zu ermöglichen und das Angebot zu verbessern. Indem Sie hier fortfahren, stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu.
Mehr Informationen
Einverstanden