Covid-19 | Aktualna sytuacja

Covid-19

„Drodzy Przyjaciele Biznesowi, 

Chcielibyśmy zapewnić, że wszyscy nasi współpracownicy czują się dobrze i nie mają objawów choroby koronawirusowej. Dlatego też nasza firma działa bez większych ograniczeń i jesteśmy gotowi dostarczyć nasze produkty tak, jak zwykle. W trosce nie tylko o utrzymanie funkcjonalności firmy, ale przede wszystkim o zdrowie naszych pracowników i ich rodzin, prowadzimy  ciągłe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny oraz wprowadzamy regularne kontrolne pomiary temperatury ciała. 

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa byliśmy zmuszeni wprowadzić drobne ograniczenia w naszej działalności:

 > przyjmowanie osób spoza firmy - zwłaszcza kierowców - ich poruszanie się na terenie naszej firmy, jest możliwe dopiero po dezynfekcji rąk i założeniu maski ochronnej FFP2

 > ustalenie surowszych zasad poruszania się osób na terenie firmy - zwłaszcza w magazynie oraz ustalenie nowych zasad spotkań pracowników  i zakazu przyjmowania wizyt 

> dystrybucja środków dezynfekujących 

Życzymy wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości. 

Zarząd firmy Ciret