• Prodej v terénu

Oblast pro všechny, kteří mají velké plány:

Dosáhněte více s prodejem výrobků od STORCH

Podej svou žádost teď

Výrobce STORCH je proslulý kvalitou. Ty jsi nejlepším vyslancem značky.

Více než 125 let zkušeností, více než 3 000 produktů, koncepčních řešení a zkušeností jako evropský lídr na trhu v segmentu malířských nástrojů. Díky více než 100 profesionálů v oblasti prodeje, kteří propagují značku, se z našich zákazníků stávají fanoušci STORCH. Tyto rozměry ukazují, jak silně formujeme celé odvětví.
 
Pracujeme pro různé lidi a projekty – výměna zkušeností na stejné úrovni a konstruktivní dialog v týmu s respektem jsou důležitými prvky pro náš úspěch v prodeji. Proto je STORCH tak důležitý i pro tvou individualitu.

Ať už jsi nadšený prodejce nebo vášnivý řemeslník, jako prodejní konzultant či konzultantka a oblastní manažer či manažerka přebíráš odpovědnost za svůj region, plánuješ kontakty se zákazníky, výběr vhodných produktů a řešení a aktivně rozvíjíš své území prostřednictvím všech prodejních kanálů.

Naši zákazníci se na tebe těší. A právem.

Řemeslníci a obchodní partneři dobře vědí, co na našem programu a naší blízkosti oceňují – naše výrobky a koncepční řešení jsou známé svou mimořádnou kvalitou a stanovují nová měřítka v oboru.  

To vytváří zvláštní atmosféru, která se nese celou společností: Silný tým, který žije nadšením pro moderní pracovní postupy, pro kvalitu a kvalitní malířské nástroje. Proto je tvoje role v prodeji výrobků STORCH tak výjimečná: Významně přispíváš k optimálnímu poradenství svých klientů a podporuješ je v tom, aby jejich projekty byly úspěšnější.  
 
Tvůrčí prostor, v němž můžeš rozvíjet svůj osobní talent, je u nás stejně velký jako šíře našeho sortimentu. Naše značka důvěry a otevřenost zákazníků k efektivitě našich řešení ti otevírá cestu k snadnému navazování partnerských kontaktů a jejich dlouhodobému budování.

 

Sdílíme znalosti a dokážeme zdvojnásobit řešení. Všichni se tak zlepšujeme.

V prodeji ve STORCH začínáš v novém pracovním prostředí výtečně připraven či připravena. Naše praktická školení k prodeji a produktům se neomezují pouze na vaše začátky v zaměstnání – zaměřujeme se na pravidelnost a osobnost přizpůsobenou na míru členy týmu.  

V případě potřeby podpory je možné zahájit individuální další vzdělávání. Díky tomuto záběru jsme silní, protože každý jednotlivec může, a dokonce by výslovně měl, přispívat svým osobním pohledem.  
 
Když přijdete s nápadem, můžete si být jisti, že se něco stane: Návrhy orientované na cíl se realizují v nosných řešeních – naše nejlepší produkty vznikají v dialogu.

 

Přesvědčivě od samého začátku. Naše výhody a benefity jsou prvotřídní.

Kdo k nám nastoupí, rychle si všimne, čím je STORCH výjimečný: otevřeností k novým věcem, vzájemnou důvěrou a společným cílem k úspěchu našich zákazníků.  
 
Naše kultura tykání souvisí s naší základní spolehlivostí. K tomu patří i přímá, kolegiální a vstřícná spolupráce. Díky upřímné zpětné vazbě se stáváme lepšími a společně slavíme úspěchy.   
 
Jako důležitá součást našeho prodejního týmu jsi rozhodujícím faktorem úspěchu – inspiruješ zákazníky našimi produkty a koncepčními řešeními. To má pro nás velkou cenu. mimo jiné také atraktivní balíček příjmů s bonusy podle výkonu, moderní technická výbava. Navíc služební vozidlo, které je ti k dispozici také pro soukromé použití

 

Podej svou žádost teď

Mohlo by tě rovněž zajímat

Jsme vynikajícím zaměstnavatelem

 • TOP Company

  Společnost Storch-Ciret Group byla na hodnotící platformě kununu oficiálně oceněna titulem „TOP COMPANY“!. To nás velmi těší, protože toto vyznamenání se uděluje za vysokou úroveň spokojenosti zaměstnanců/kyň. Naše nadprůměrné hodnocení vychází nejen z anonymních hodnocení našich vlastních zaměstnanců/kyň, ale také ze zpětné vazby od našich uchazečů a uchazeček. Ocenění je pro nás potvrzením a zároveň pobídkou, abychom jako zaměstnavatel nadále rozvíjeli naše silné stránky.

   

  kununu

 • Top zaměstnavatel 2021

  Společnost Storch-Ciret Group byla oceněna jako jeden ze zaměstnavatelů Německa nejvíce přátelských rodině! Mediální značka Freundin a platforma pro hodnocení zaměstnavatelů Kununu oceňují zaměstnavatele, kteří umožňují pracovní podmínky přátelské rodině a podporují rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
  Součástí hodnocení byly mimo jiné pracovní atmosféra, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, mzda, pružná pracovní doba a možnost práce z domova.

   

   

 • BEST PLACE TO LEARN

  Pečeť vzdělávání BEST PLACE TO LEARN® se uděluje výhradně společnostem, které prokážou, že mladým lidem poskytují vynikající kvalifikaci a nadprůměrnou odbornou přípravu. Pečeť je založena na vědecky uznávaném modelu kvality, analyzuje a hodnotí všechny důležité aspekty vzdělávání, zapojuje školitele, učně i bývalé učně prostřednictvím 360° zpětné vazby a uděluje se pouze na základě reprezentativních výsledků.

   

 • New Work Arbeitgeber 2021

  Smysluplnost práce, zapojení vlastní osobnosti, rovnocenné vedení a komunikace, práce flexibilní v čase i místě – společnost New Work SE nám uděluje pečeť New Work Employer jako společnosti, která vytváří pracovní prostředí orientované na budoucnost. Rádi se aktivně přizpůsobujeme aktuálním požadavkům, abychom společně zjistili, jaké formy spolupráce nám jako společnosti orientované na budoucnost vyhovují.

   

 • Top zaměstnavatel 2020

  Jsme jedním z nejlepších zaměstnavatelů v sektoru malých a středních podniků!
  Toto ocenění uděluje Centrum pro atraktivitu zaměstnavatelů ve spolupráci s Univerzitou v Sankt Gallenu firmám, které aktivně podporují pracovní kulturu orientovanou na zaměstnance. Ta se odráží mimo jiné v pojetí vedení a ve spokojenosti s prací u zaměstnanců.