Návod k barevnému tónování pomocí našich tónovacích pigmentů

pigmenty_LFS_2.jpg

Modifikovaný tekutý pigmentový koncentrát TÓNOVACÍ PIGMENT je určen pro barvení barev a laků. Je vyráběn ve 25-ti barevných odstínech. Veškeré odstíny lze vzájemně míchat, proto je prakticky možné získat neomezené množství barev a odstínů. Nejčastěji je používán k barvení vodou ředitelných akrylátových, emulzních a křídových barev. Pečlivě volené složení pigmentu umožňuje rovněž barvení většiny rozpouštědlových barev následujících skupin: alkydové, ftalátové, nitro, chlorkaučukové.

TÓNOVACÍ PIGMENT je možné používat také k barvení vodou ředitelných barev a některých rozpouštědlových transparentních laků. V tomto případě, s ohledem na chybějící plnící látky, dojde k vytvoření efektu transparentního barvení (např. zvýraznění letokruhů dřeva).

Před samotným použitím se doporučuje odzkoušet odstín barvy na malém množství nátěrové hmoty, protože v některých případech např. u rozpouštědlových barev může docházet k odchylkám. Proto je potřeba mít na paměti, že odstíny uvedené na vzorcích mají pouze orientační charakter. Dosažený výsledný barevný odstín závisí jak na kvalitě a typu použité nátěrové hmoty, tak i na druhu podkladového povrchu.

A jak tedy samotný TÓNOVACÍ PIGMENT aplikovat? Postup je velmi snadný. Stačí ho přidat do barvy a důkladně ručně nebo strojově rozmíchat. V průběhu míchání je potřeba vyhnout se nadměrnému zpěnění barvy, které zhoršuje aplikační vlastnosti. Maximální doporučené množství k přidání do barvy činí 10%.

Tónovací pigment je dostupný ve 25-ti barevných odstínech