Nový vylepšený naváděcí systém? Přesně to přináší Color Expert NEO

CE_NEO_SHOWROOM_8M_20191112.jpg

Systém Color Expert se úspěšně uplatňuje na trhu již řadu let a za tu dobu se velmi osvědčil. Proč jsme se tedy rozhodli pro zcela nové řešení tohoto léty vyzkoušeného systému?

Je to tím, že trh se stává celkově náročnějším a oblast prodeje malířského nářadí se také změnila. Někteří z velkých hráčů na trhu se spojili s dalšími prodejci a celkově se tak trh výrazně globalizoval. Kromě toho se změnila řada nátěrových hmot a jejich receptur, které jsou na běžném trhu dostupné. Zvýšený důraz je nyní kladen na kvalitu výsledného povrchu při aplikaci barev. Značným způsobem se také změnilo chování a způsob rozhodování konečných spotřebitelů – velký důraz je kladen na pohodlí při nákupu, digitalizaci a také udržitelnost a ekologické aspekty.

V posledních několika letech jsme systematicky převedli naše hluboké know-how z oblasti sortimentu značky STORCH v rámci skupiny Storch-Ciret Group také do oblasti sortimentu Color Expert. To poskytuje koncovému spotřebiteli přístup k malířským nástrojům s profesionálními kvalitativními a technologickými standardy. Na posledním veletrhu FARBE jsme představili první výsledky naší výzkumné a vývojové práce se zcela novou prodejní koncepcí Color Expert NEO. Tato nová koncepce se na trzích v západní Evropě za poslední 3 roky plně osvědčila v praxi.

Na úrovni samotných výrobků představuje nová koncepce Color Expert NEO několik zásadních změn. Doposud byly nabízeny různé štětce a malířské válečky pro aplikaci vodou rozpustných i syntetických barev a laků. S našimi novými produkty 2v1 jako například UniStar a EvoStar nyní nabízíme nástroje, které jsou vhodné pro všechny typy barev.

Nové řešení se pozitivně projevuje i u samotných prodejců/obchodníků. Pro rychlé, snadné a bezpečné samoobslužné navádění koncových uživatelů v místě prodeje jsme ve spolupráci s obchodníky a také s některými konečnými spotřebiteli vyvinuli systém, který celý proces výběru správného aplikačního nářadí zjednodušuje. Na základě rozhovorů s konečnými uživateli jsme zjistili, že při výběru aplikačního nástroje je nejdůležitější znalost povrchu, na který se bude nátěrová hmota nanášet – tedy hladký, strukturovaný anebo hrubý. Dalším kritériem je aplikovaná nátěrová hmota – tedy barva na stěny či fasády, lak či email anebo lazura. Posledním důležitým kritériem je kvalita výsledného povrchu, jakou konečný spotřebitel od svého díla očekává. Podle toho členíme sortiment horizontálně na Best, Better a Good. Všechny tyto důležité informace jsme tedy přenesli na prodejní regály s naším nářadím. Konečný spotřebitel se tak může rozhodnout naprosto jistě a bezpečně pro ten nejvhodnější nástroj, jaký právě potřebuje.

Ale to není všechno, neboť malování není jen jedním krokem. Před samotnou aplikací nátěrových hmot totiž musí předcházet několik dalších kroků, které se mohou lišit podle konkrétních podmínek. Dalo by se to velmi zjednodušit tak, že nezbytným krokem je oblepování a zakrývání, které nám poskytuje ochranu proti ušpinění a poškození okolních povrchů. Dalším krokem je pak samotná příprava povrchu pro aplikaci nátěrové hmoty – tedy nářadí a nástroje pro broušení, tmelení, odstraňování starých nátěrů, řezání, tapetování či ochrana zdraví při práci. Všechny tyto oblasti jsou jasně označené pomocí jednoznačně identifikovatelných piktogramů v rámci jednotlivých barevných sekcí.

A jak využívají samotní obchodníci náš naváděcí systém? První zkušenosti našich obchodních partnerů v ČR a na Slovensku, se kterými tento nový koncept testujeme, nám již dávají první přesná čísla. Konečný spotřebitel, který je lépe a bezpečně veden celým sortimentem, téměř vždy kupuje zboží vyšší kvality a kupuje také až o 15 % výrobků více, protože má vždy před očima celý sortiment i s dalšími doplňkovými produkty, které by normálně nekoupil. Ale fakt, že si je zakoupí, mu výrazně zvýší rychlost a zlepší kvalitu dosaženého výsledku.

Naše nové řešení Color Expert NEO se po úvodní testovací fázi dostává právě v těchto dnech k zákazníkům v širším měřítku. Všechny prodejní materiály dostávají naši obchodní zástupci do svých rukou právě v těchto dnech. Nic tedy nebrání začít chystat nové přestavby a posunout úroveň prodeje malířského nářadí na zcela novou úroveň.

P.S.: Pro více informací neváhejte kliknout na obrázek s logem.