UPOZORNĚNÍ: Informace o zpracování osobních údajů dodavatelů a zákazníků společnosti Ciret s.r.o.

Úvodní informace

Společnost Ciret s.r.o. zpracovává osobní údaje svých dodavatelů a zákazníků na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen „Nařízení“), a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení.

 

Číst dál ...