Sváteční slovo pana jednatele

PF2022_CZ.jpg

Drazí spolupracovníci, vážení obchodní partneři,

rok 2021 se chýlí ke svému konci. Velice rád bych vám za něj všem poděkoval! I přes složitosti, které nám doba přináší, se nám v letošním roce podařilo splnit vše, co jsme si naplánovali. Bez důvěry a přízně našich obchodních partnerů, a bez poctivé, svědomité práce všech našich spolupracovníků by se to nepodařilo. A právě za to vám patří mé poděkování.

Rok 2021 pro nás byl důležitý také z jiného důvodu, oslavili jsme v něm 125. výročí naší skupiny Storch-Ciret Group. Pravda, oslava v pravém slova smyslu se z důvodu ochrany proti covid-19 nekonala, ale i tak pro nás byl tento rok významný. Právě 125leté intenzívní zaměření na vývoj, výrobu a prodej malířského nářadí z nás dělá to, co jsme – jsme evropským lídrem trhu v oboru malířského nářadí. 

Velice mne těší, že s vámi všemi mohu spolupracovat. 

Velice mne těší, že nám důvěřujete, a že jste si vybrali právě naše malířské nářadí.

Velice mne těší, že naše spolupráce na úrovni kolegů, nebo obchodních partnerů potrvá i nadále v roce 2022.

Přeji nám všem, aby se pandemická situace co nejdříve uklidnila a abychom se mohli vrátit k původním způsobům života bez omezení. Přeji nám všem, abychom se mohli co možná nejdříve osobně setkávat – ať už na  obchodním jednání, anebo třeba se spolupracovníky na opožděné oslavě 125. výročí skupiny Storch-Ciret Group.

Užijte si krásné a ničím nerušené Vánoce v kruhu svých rodin a přátel. Buďte všichni zdrávi a v novém roce se na vás všechny těším.

Váš Čenda Gintar