Vaša kontaktná osoba je

Tešíme sa, že nás budete kontaktovať!    

Kľudne nás oslovte, pokiaľ máte dotazy k nášmu podniku alebo k miestu, o ktoré sa zaujímate. Vašu príslušnú kontaktnú osobu nájdete v uvedenej ponuke zamestnania.                                    

Ohľadom obecných informácií k možnostiam nástupu u nás sa kľudne obráťte na:

Ciret SK s.r.o.

M. R. Štefánika 582/29B
907 01 Myjava
tel.: +421 346 540 150
e-mail: ciret@ciret.sk

POŠTOVNÁ ADRESA (DODACIA):
Hurbanova 518
905 01 Senica