Čo ponúkame

Skupina Storch-Ciret Group ďakuje za svoju históriu úspechu všetkým spolupracovníčkam a spolupracovníkom. Každý deň sú podávané skvelé výkony. V prostredí, ktoré tieto výkony umožňuje - a oceňuje.

Otvorená - tiež svetu otvorená - podniková kultúra, príjemné pracovné prostredie, flexibilná pracovná doba, zaujímavé úlohy a atraktívne možnosti ďalšieho vzdelávania: to všetko k tomu u nás patrí. Rovnako tak ako atraktívny plat a moderné sociálne služby.

Služby a výhody

  • Otvorená komunikácia
  • Moderné pracovné prostredie s veľkým priestorom pre Vaše nápady a Vašu osobnosť
  • Individuálne zapracovanie a starostlivosť vďaka kmotrovskému modelu
  • Početné možnosti priebežného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania
  • Rozvinutá feedback kultúra
  • Coaching u vedúcich pracovníkov
  • Stravovanie/kantýna
  • Možnosti športovania
  • Flexibilná pracovná doba

Vyznamenanie

V roku 2020 bola skupina Storch-Ciret Group vyznamenaná ako top zamestnávateľ v skupine stredne veľkých spoločností.

Rôznorodé!

"Som už od začiatku môjho štúdia na ekonómku vo veľko a maloobchode u skupiny Storch-Ciret Group od roku 1988; teda viac ako tridsať rokov, ale nudné to nebolo. Bola som a stále som rada súčasťou podniku. Moje úlohy sú rôznorodé a rozmanité, ako pracovníčka kompetentná pre vzdelávanie sa starám o to, aby naši najmladší spolupracovníci mali v podniku dobrý štart. Tak ako som ho tiež vtedy mala ja."

Melanie Fischer-Blass, asistentka v obchodnom vedení a pracovníčka kompetentná pre vzdelávanie