Ako pracujeme

My v skupine Storch-Ciret Group poznáme zvláštne požiadavky maliarskeho remesla veľmi presne a vieme, aké náradie potrebujú naši zákazníci, aby dosiahli prvotriednych výsledkov.

Náš cieľ: spokojní zákazníci

K našim zákazníkom patria profesionálny maliari a štukatéri (STORCH) rovnako tak ako obchod (Ciret). Tu dodávame ako užívateľom svojpomocne (do it yourself) tak aj odberateľom remeselníkom. Pre podniky skupiny Storch-Ciret Group sú príslušné špeciálne potreby skupiny zákazníkov vždy na prvom mieste - tak vždy vyhovieme našim zákazníkom.

STORCH: Profesionálne maliarske náradie pre maliarov a štukatérov

STORCH ponúka náradie, stroje, pomôcky a servis pre maliarske a štukatérske remeslo. Ponuka siaha od jednotlivých, vzájomne zladených produktov pre spracovanie farieb, lakov, lazúr, tapiet a omietok až po kompletné systémy riešenia. Dávame profesionálom do rúk maliarske náradie, ktoré zodpovedá najvyšším nárokom. Náš cieľ: stále zvyšovať produktivitu a rentabilitu v remeselnej prevádzke. Naša cesta: profesionálne produkty - (ďalej) vyvíjané a vyrábané v dialógu s používateľmi - prvotriedne poradenstvo od špecialistov, premyslené koncepty a servis v mieste.

Ciret: Pre každú formu vhodné riešenie

So štyrmi rôznymi obchodnými oblasťami ponúka Ciret vhodné riešenie pre každú formu obchodu.

COLOR EXPERT dodáva maloobchodu náradie pre oblasti sortimentu farby, laky, omietky a tapety.

Produktový program od Rota, Kana, Masq a Prep dodáva špecializovanému obchodu valčeky na nanášanie farby & príslušenstvo (Rota), štetce (Kana), prelepovacie pásky & cover Masq (Masq), krycí materiál, maliarske náradie & príslušenstvo (Prep) - ako kompletný sortiment alebo ako jednotlivú kategóriu.

WESTEX dodáva špeciálny sortiment na mieru podľa potrieb národne a medzinárodne činných distribútorov.

FIA ProTeam dodáva odberateľom výrobky vlastnej výroby a zabezpečuje ich dodanie priamo k zákazníkovi. 

Naša podniková kultúra

Asi 1.400 spolupracovníkov v 17 krajinách, závody v Európe a Ázii: Skupina Storch-Ciret Group je regionálne zakorenená v centrále vo Wuppertale - a súčasne pracuje medzinárodne. Otvorenosť k ostatným ľuďom, novým perspektívam, novým cestám je u nás samozrejmosťou. Tímový duch a možnosť, osobne a profesijne sa ďalej vyvíjať sú pre nás obzvlášť dôležité. To vedia, cítia a zažívajú naši spolupracovníci.

Intenzívna komunikácia a konštruktívna spolupráca

Naša spolupráca je utváraná otvorenou vzájomnou komunikáciou plnú rešpektu, ktorá prebieha medzi oddeleniami, závodmi a hierarchiami. Okrem iného sa odráža v našej rozvinutej feedback kultúre. V našej hlavnej správe vo Wuppertale pracujeme v moderných, veľkorysých a pestrofarebných kanceláriách open-space s komfortnými komunikačnými ostrovmi. Tak sa môžeme rýchlo a nekomplikovane dohovoriť. Ale tiež si vymieňať svoje vedomosti a intenzívne sa radiť v tíme.

Dôvera a zodpovednosť

Dôvera je dobrá. Zodpovednosť tiež. U nás vládne kultúra dôvery. Naši spolupracovníci získajú voľný priestor na rokovania a rozhodovania a využívajú ho spoľahlivo a s vedomím zodpovednosti. Flexibilné a samostatne určované modely pracovnej doby sú len príkladom.

Priestor pre nápady a odvaha k zmenám

Sme prístupní novým veciam. Máme odvahu ísť novými cestami. Aj neznámymi. Tak sa kontinuálne vyvíjame ďalej. Osobne a ako podnik. Skupina Storch-Ciret Group ponúka priestor pre nápady - i pre Vaše!

Tak vzájomne spolupracujeme - dobre a radi.

Vážime si hodnoty!

"Som na cestách ako skladník v celom podniku. Veď ja nielen prijímam tovar, rozdeľujem ho tiež na správne miesta. Tým mám čo do činenia so všetkými odbormi a poznám všetkých spolupracovníkov v závode. Je úplne jedno, odkiaľ prichádzam, vždy sa stretnem s kolegami, ktorí priateľsky spolupracujú a vzájomne sa podporujú a vážia si hodnoty. "

Vassilios POUROS, skladník