Kariéra v skupine Storch-Ciret Group

Pripojte sa k týmu

Skupina Storch-Ciret Group ďakuje za svoju históriu úspechu všetkým spolupracovníčkam a spolupracovníkom. Každý deň sú podávané skvelé výkony. V prostredí, ktoré tieto výkony umožňuje - a oceňuje.

Otvorená - tiež svetu otvorená - podniková kultúra, príjemné pracovné prostredie, flexibilná pracovná doba, zaujímavé úlohy a atraktívne možnosti ďalšieho vzdelávania: To všetko k tomu u nás patrí. Rovnako tak ako atraktívny plat a moderné sociálne služby.

Vaša kontaktná osoba

Ján Držka

Ciret SK s.r.o.
M. R. Štefánika 582/29B
907 01 Myjava

mobil: +421 905 763 495
tel.: +421 34 654 0150
e-mail: j.drzka@ciret.sk