Spoznajte nás: Akce & termíny

Navštevujeme pravidelne akcie s témou kariéry, aby sme nás a náš podnik predstavili. Dobrá príležitosť, v uvoľnenom rozhovore sa porozprávať o skupine Storch-Ciret Group a Vašich perspektívach u nás.

Tešíme sa na to, že Vás spoznáme! 

Vaša kontaktná osoba

Ján Držka

Ciret SK s.r.o.
M. R. Štefánika 582/29B
907 01 Myjava

mobil: +421 905 763 495
tel.: +421 34 654 0150
e-mail: j.drzka@ciret.sk