Nový vylepšený navádzací systém? Presne to prináša Color Expert NEO

Systém ColorExpert sa úspešne uplatňuje na trhu už niekoľko rokov a za tú dobu sa veľmi osvedčil. Prečo sme sa teda rozhodli pre úplne nové riešenie tohto rokmi vyskúšaného systému?

Je to tým, že trh sa stáva celkovo náročnejším a oblasť predaja maliarskeho náradia sa tiež zmenila. Niektorí z veľkých hráčov na trhu sa spojili s ďalšími predajcami a celkovo sa tak trh výrazne globalizoval. Okrem toho sa zmenila rada náterových hmôt a ich receptúr, ktoré sú na bežnom trhu dostupné. Zvýšený dôraz je teraz kladený na kvalitu výsledného povrchu pri aplikácii farieb. Značným spôsobom sa tiež zmenilo správanie a spôsob rozhodovania konečných spotrebiteľov - veľký dôraz je kladený na pohodlie pri nákupe, digitalizáciu a tiež udržateľnosť a ekologické aspekty.

V posledných niekoľkých rokoch sme systematicky previedli naše hlboké know-how z oblasti sortimentu značky STORCH v rámci skupiny Storch-Ciret Group tiež do oblasti sortimentu ColorExpert. To poskytuje koncovému spotrebiteľovi prístup k maliarskym nástrojom s profesionálnymi kvalitatívnymi a technologickými štandardmi. Na poslednom veľtrhu FARBE sme predstavili prvé výsledky našej výskumnej a vývojovej práce s úplne novou predajnou koncepciou ColorExpert NEO. Táto nová koncepcia sa na trhoch v západnej Európe za posledné 3 roky plne osvedčila v praxi.

Na úrovni samotných výrobkov predstavuje nová koncepcia ColorExpert NEO niekoľko zásadných zmien. Doteraz boli ponúkané rôzne štetce a maliarske valčeky na aplikáciu vodou rozpustných i syntetických farieb a lakov. S našimi novými produktmi 2v1 ako napríklad UNISTAR a EvoStar teraz ponúkame nástroje, ktoré sú vhodné pre všetky typy farieb.

Nové riešenie sa pozitívne prejavuje aj u samotných predajcov / obchodníkov. Pre rýchle, jednoduché a bezpečné samoobslužné navádzanie koncových používateľov v mieste predaja sme v spolupráci s obchodníkmi a tiež s niektorými konečnými spotrebiteľmi vyvinuli systém, ktorý celý proces výberu správneho aplikačného náradia zjednodušuje. Na základe rozhovorov s koncovými používateľmi sme zistili, že pri výbere aplikačného nástroja je najdôležitejšia znalosť povrchu, na ktorý sa bude náterová hmota nanášať - teda hladký, štruktúrovaný alebo hrubý. Ďalším kritériom je aplikovaná náterová hmota - teda farba na steny či fasády, lak či email alebo lazúra. Posledným dôležitým kritériom je kvalita výsledného povrchu, akú konečný spotrebiteľ od svojho diela očakáva. Podľa toho členíme sortiment horizontálne na Best, Better a Good. Všetky tieto dôležité informácie sme teda preniesli na predajné regály s naším náradím. Konečný spotrebiteľ sa tak môže rozhodnúť úplne isto a bezpečne pre ten najvhodnejší nástroj, aký práve potrebuje.

Ale to nie je všetko, pretože maľovanie nie je len jedným krokom. Pred samotnou aplikáciou náterových hmôt totiž musí predchádzať niekoľko ďalších krokov, ktoré sa môžu líšiť podľa konkrétnych podmienok. Dalo by sa to veľmi zjednodušiť tak, že nevyhnutným krokom je oblepovanie a zakrývanie, ktoré nám poskytuje ochranu proti zašpineniu a poškodeniu okolitých povrchov. Ďalším krokom je potom samotná príprava povrchu pre aplikáciu náterovej hmoty - teda náradie a nástroje pre brúsenie, tmelenie, odstraňovanie starých náterov, rezanie, tapetovanie či ochrana zdravia pri práci. Všetky tieto oblasti sú jasne označené pomocou jednoznačne identifikovateľných piktogramov v rámci jednotlivých farebných sekcií.

A ako využívajú samotní obchodníci náš navádzací systém? Prvé skúsenosti našich obchodných partnerov v ČR a na Slovensku, s ktorými tento nový koncept testujeme, nám už dávajú prvé presné čísla. Konečný spotrebiteľ, ktorý je lepšie a bezpečne vedený celým sortimentom, takmer vždy kupuje tovar vyššej kvality a kupuje tiež až o 15% výrobkov viac, pretože má vždy pred očami celý sortiment aj s ďalšími doplnkovými produktmi, ktoré by normálne nekúpil. Ale fakt, že si ich zakúpi, mu výrazne zvýši rýchlosť a zlepší kvalitu dosiahnutého výsledku.

Naše nové riešenie ColorExpert NEO sa po úvodnej testovacej fáze dostáva práve v týchto dňoch k zákazníkom v širšom meradle. Všetky predajné materiály dostávajú naši obchodní zástupcovia do svojich rúk práve v týchto dňoch. Nič teda nebráni začať chystať nové prestavby a posunúť úroveň predaja maliarskeho náradia na úplne novú úroveň.

P.S .: Pre viac informácií neváhajte kliknúť na obrázok s logom.