Impressum

 

Dziękujemy za zainteresowanie Grupą Storch-Ciret i odwiedzenie naszej strony internetowej.

Odpowiedzialność za treść:

Storch-Ciret Holding GmbH
Platz der Republik 6
D-42107 Wuppertal
Niemcy
Numer telefonu: +49 (0) 202 4920-0
Faks: +49 (0) 202 4920 - 111
E-mail: info@storch-ciret.com
Dyrektorzy zarządzający: Jörg Heinemann, Daniel Rogusch, Rolf Thöne

Rejestr firmy: Wuppertal HRB 2463
Numer identyfikacyjny VAT: DE 121100 678.

Odpowiedzialność

Niniejsza strona internetowa została przygotowana z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie można zagwarantować poprawności i dokładności zawartych informacji. Jakakolwiek odpowiedzialność za szkody bezpośrednio lub pośrednio wynikające z korzystania z tej strony internetowej jest niniejszym wykluczona, o ile szkody te nie wynikają z umyślnego lub rażącego zaniedbania. Storch-Ciret Holding GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treści stron internetowych osób trzecich, do których może się odnosić ta strona internetowa.

Prawo autorskie

Storch-Ciret Holding GmbH, Wuppertal
Zdjęcia: © Agencja fotograficzna fotofolia.com, agencja graficzna 123rf.com, agencja fotograficzna fotocase.com

Storch-Ciret Holding GmbH zastrzega sobie wszelkie prawa, w tym prawa do reprodukcji fotomechanicznej, powielania i dystrybucji w formie elektronicznej; dotyczy to również fragmentów.

Licencja

Ta strona internetowa nie udziela żadnej licencji na wykorzystanie własności intelektualnej firm powiązanych ze Storch-Ciret Holding GmbH.