Žáci

Do you like playing with numbers? Perfect! At the Storch-Ciret Group, we can offer exciting tasks and great prospects for number crunchers with a talent for organisation: in the form of a commercial training program or a dual study program for a Bachelor of Arts in Business Administration at our company headquarters in Wuppertal.

A plus for your professional development

Take on jobs, telephone with customers, check orders, keep an eye on deadlines and, and, and. During the practical training program you will be able to take on more and more responsible talks over time. This way you will be able to gain valuable experience and optimally prepare yourself for your professional future as a business person.

A plus for your personal development

We will provide you with an attractive training salary. On top of that, we also provide additional training and events for your and your fellow trainees. This way you will have a strong vocational training in the bag - and will have also developed yourself on a personal level.

A plus for your future

We see youth development and the training program as investments in the company's future. With us, you therefore have great prospects of being on after completing your training program.

Training programs:

  • Training program for a business person in wholesale and foreign trade (m/f)
  • Dual study program for Bachelor of Arts in Business Administration (m/f)

Hrajete si rádi s čísly? Perfektní! Ve skupině Storch-Ciret Group jsou pro žongléry s čísly s organizačním talentem zajímavé úlohy a dobré perspektivy: s obchodním vzděláním nebo s duálním studiem na (bakaláře) Bachelor of Arts Business Administration v naší podnikové centrále ve Wuppertalu.

Plus pro Váš profesní rozvoj

Přijímat zakázky, telefonovat se zákazníky, kontrolovat objednávky, mít přehled o dodacích termínech a, a, a. Během praktického vzdělávání převezmete postupně mnoho odpovědných úloh. Tak získáte cenné zkušenosti – a jste optimálně připraveni na Vaši profesní budoucnost jako obchodník nebo obchodnice.

Plus pro Váš osobní rozvoj

Při tom od nás získáte atraktivní úhradu vzdělávání. Kromě toho nabízíme Vám a Vašim kolegům učňům dodatečné tréninky a vzdělávací akce. Tak máte následně zajištěné nadějné profesní vzdělávání – a zároveň se i osobně dále rozvíjíte.

Plus pro Vaši budoucnost

Podporou vzdělávání a nastupující mladší generace investujeme do budoucnosti podniku. Máte proto u nás dobré vyhlídky, že budete převzati po ukončení Vašeho vzdělávání.

Průběh vzdělávání:

  • Vzdělávání na obchodníka ve velko- a maloobchodě (m/ž)
  • Duální studium na (bakaláře) Bachelor of Arts Business Administration (m/ž)
Doba vzdělávání:2 až 3 roky (vzdělávání); 3,5 roku (studium)
Náležité zakončení:    Maturita nebo způsobilost pro studium na vysoké škole
Období k ucházení se o vzdělávání:srpen/září předchozího roku
Termín nástupu:01. srpen
Místo:Wuppertal