Co nabízíme

Skupina Storch-Ciret Group děkuje za svou historii úspěchu všem spolupracovnicím a spolupracovníkům. Každý den jsou podávány skvělé výkony. V prostředí, které tyto výkony umožňuje - a oceňuje.

Otevřená – také světu otevřená – podniková kultura, příjemné pracovní prostředí, flexibilní pracovní doba, zajímavé úlohy a atraktivní možnosti dalšího vzdělávání: To všechno k tomu u nás patří. Stejně tak jako atraktivní plat a moderní sociální služby.

Služby a výhody

  • Otevřená komunikace
  • Moderní pracovní prostředí s velkým prostorem pro Vaše nápady a Vaši osobnost
  • Individuální zapracování a péče díky kmotrovskému modelu
  • Četné možnosti průběžného vzdělávání a dalšího vzdělávání
  • Rozvinutá feedback kultura
  • Coaching u vedoucích pracovníků
  • Stravování/kantýna
  • Možnosti sportování
  • Flexibilní pracovní doba

Vyznamenání!

V roce 2020 byla skupina Storch-Ciret Group vyznamenána jako top zaměstnavatel ve skupině středně velkých společností.

Různorodé!
"Jsem již od začátku mého studia na ekonomku ve velko- a maloobchodě u skupiny Storch-Ciret Group od roku 1988; tedy téměř třicet let, ale nudné to nebylo. Byla jsem a stále jsem ráda součástí podniku. Moje úlohy jsou různorodé a rozmanité. Jako pracovnice kompetentní pro vzdělávání se starám o to, aby naši nejmladší spolupracovníci měli v podniku dobrý start. Tak jako jsem jej také tenkrát měla já."

Melanie Fischer-Blaß, pracovnice kompetentní pro vzdělávání