• karriere-unsere-arbeitswelt-header

  Naše pracovní prostředí

Rozmanitost

U nás je každý zpestřením

Rozmanitost našich zaměstnanců je naším nejdůležitějším stavebním prvkem úspěchu: Protože každý je vždy nejlepší, když může být sám sebou. V kosmopolitním prostředí plném respektu a uznání může každý rozvíjet své osobní silné stránky a uplatnit svou individualitu. Díky tomu jsme společně úspěšní.

V pestrém světě Storch-Ciret se snoubí rozmanitost. U nás se setkávají lidé různého věku, pohlaví, sexuální orientace a kulturního původu. My totiž víme, že rozmanitost různých přesvědčení, způsobů myšlení a zájmů obohacuje nás i naši spolupráci. Proto podporujeme dialog a výměnu názorů, protože kreativní řešení vznikají ze setkání zkušeností a nových věcí.

Jako mezinárodní společnost spolupracujeme s kolegy z více než 17 zemí a tvoříme jeden tým – napříč všemi funkcemi, společnostmi a pobočkami.

Prostor pro vlastní nápady

Nové věci vznikají tam, kde žijí myšlenky

Utváření budoucnosti vyžaduje odvahu riskovat a vnímat chyby jako součást úspěchu. Proto žijeme otevřenou kulturu chyb, učíme se od sebe navzájem a nabízíme individuální svobodný prostor s odpovědností za vlastní práci. Tvůrčí lidé a vizionáři plánování budoucnosti zde najdou svůj osobní prostor k tomu, aby si své nápady jednoduše vyzkoušeli a realizovali je v týmu.

Důležitou součástí kultury společnosti Storch-Ciret je proto zvídavost. Zvídavost, která nás všechny motivuje opustit vyšlapané cesty i v případě, že byly dlouhodobě úspěšné. Vzájemně se podporujeme v tom, abychom se vydali novými cestami a aktivně vyhledávali příležitosti – v prostředí, které respektuje a podporuje otevřenost novým věcem.

Živá atmosféra

Nakažlivé nadšení

Cílem naší práce je inspirovat zákazníky našimi produkty a řešeními. A toto nadšení provází celou naši společnost: Hledáme výzvy, vedeme společný dialog, vzájemně se inspirujeme a motivujeme.

V živé pracovní atmosféře je náš úspěch výsledkem společné vůle a nadšení. Naše vášeň v každodenním životě – díky ní jsme úspěšní.

Rád či ráda se rozvíjíš a prosazuješ nové nápady a projekty?
Pak se dokonale hodíš do našeho týmu, který úspěch nejen společně formuje, ale také společně oslavuje. Každý den můžeš zažít na vlastní kůži, jak je to příjemné. Uprostřed různých osobností, díky nimž jsme tím, kým jsme. 

Skutečná soudržnost

Jako jednotlivci jsme dobří, společně však ještě lepší

Kultura tykání, kterou ve Storch-Ciret žijeme, je mnohem víc než jen oslovování. Je součástí naší otevřené a kolegiální komunikace, která přispívá ke společnému vytváření sítí napříč všemi funkcemi. Naše práce v týmu je plná respektu, je otevřená a osobní – budova s open space kancelářemi a moderními zasedacími prostory odráží naši firemní kulturu.

Kdo rád pracuje v rozmanitém týmu, jako rovný s rovným a těší se na společně dosažené úspěchy, je zde správně: Každý z nás ví, jak důležité jsou individuální dovednosti a perspektivy k dosažení našich cílů. Protože každý je ve svém oboru výjimečný, ale jen společně jsme č. 1 v Evropě.

Stabilita

Náš závazek platí

Skupina Storch-Ciret Group představuje tradici i budoucnost zároveň: Spojujeme hodnoty naší dlouhé historie s pohledem dopředu. Otevřenost novým věcem, moderním pracovním metodám a technologiím má své kořeny v kvalitativních standardech a historii společnosti, která zůstává věrná sama sobě, i když se znovu a znovu nově nachází.

Nejenže si navzájem říkáme, jak se chceme chovat, ale to, co říkáme, také děláme. Tato spolehlivost vytváří atmosféru důvěry, která uvolňuje síly a vytváří prostor pro vlastní odpovědnost při rozhodování.
 
Jako společnost víme, že svět je neustále v pohybu. A my jsme v pohybu s ním, aniž bychom ztratili své hodnoty. Díky této kombinaci otevřenosti a živé kontinuity jsme jako zaměstnavatel tak spolehliví a atraktivní, že někteří z našich kolegyň a kolegů patří k naší společnosti již dlouhá léta.

Mohlo by tě rovněž zajímat

Jsme vynikajícím zaměstnavatelem

 • TOP Company

  Společnost Storch-Ciret Group byla na hodnotící platformě kununu oficiálně oceněna titulem „TOP COMPANY“!. To nás velmi těší, protože toto vyznamenání se uděluje za vysokou úroveň spokojenosti zaměstnanců/kyň. Naše nadprůměrné hodnocení vychází nejen z anonymních hodnocení našich vlastních zaměstnanců/kyň, ale také ze zpětné vazby od našich uchazečů a uchazeček. Ocenění je pro nás potvrzením a zároveň pobídkou, abychom jako zaměstnavatel nadále rozvíjeli naše silné stránky.

   


  kununu • Top zaměstnavatel 2021

  Společnost Storch-Ciret Group byla oceněna jako jeden ze zaměstnavatelů Německa nejvíce přátelských rodině! Mediální značka Freundin a platforma pro hodnocení zaměstnavatelů Kununu oceňují zaměstnavatele, kteří umožňují pracovní podmínky přátelské rodině a podporují rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
  Součástí hodnocení byly mimo jiné pracovní atmosféra, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, mzda, pružná pracovní doba a možnost práce z domova.

   

    • BEST PLACE TO LEARN

  Pečeť vzdělávání BEST PLACE TO LEARN® se uděluje výhradně společnostem, které prokážou, že mladým lidem poskytují vynikající kvalifikaci a nadprůměrnou odbornou přípravu. Pečeť je založena na vědecky uznávaném modelu kvality, analyzuje a hodnotí všechny důležité aspekty vzdělávání, zapojuje školitele, učně i bývalé učně prostřednictvím 360° zpětné vazby a uděluje se pouze na základě reprezentativních výsledků.

    • New Work Arbeitgeber 2021

  Smysluplnost práce, zapojení vlastní osobnosti, rovnocenné vedení a komunikace, práce flexibilní v čase i místě – společnost New Work SE nám uděluje pečeť New Work Employer jako společnosti, která vytváří pracovní prostředí orientované na budoucnost. Rádi se aktivně přizpůsobujeme aktuálním požadavkům, abychom společně zjistili, jaké formy spolupráce nám jako společnosti orientované na budoucnost vyhovují.

    • Top zaměstnavatel 2020

  Jsme jedním z nejlepších zaměstnavatelů v sektoru malých a středních podniků!
  Toto ocenění uděluje Centrum pro atraktivitu zaměstnavatelů ve spolupráci s Univerzitou v Sankt Gallenu firmám, které aktivně podporují pracovní kulturu orientovanou na zaměstnance. Ta se odráží mimo jiné v pojetí vedení a ve spokojenosti s prací u zaměstnanců.