• karriere-mitarbeiterstimmen-nils-header

Rozhovor s Nilsem – strategickým nákupčím

Čím se vyznačuje soudržnost ve společnosti Storch-Ciret?

Storch-Ciret neustále posiluje soudržnost neobvyklými oslavami. A má úspěch: Kde jinde se na tematickém večírku objeví ředitelé jako Prince a Michael Jackson?

Kromě oslav je pro mě ve skupině Storch-Ciret důležitá kultura tykání, kterou držíme již 2,5 roku a která posílila soudržnost mezi kolegy. Do skupiny Storch-Ciret, středně velké firmy, jsem přišel z firmy malé, kde lidé už tak spolupracují velmi úzce. I v Asii je mnohem běžnější oslovovat se jménem. Tato situace je pro mě možná o trochu jednodušší než pro kolegy, kteří si dvacet či třicet let vykali. Já jsem měl zpočátku jen problém s tykáním svému šéfovi, ale tak to asi má většina lidí.

Co se ti na tvé práci nejvíce líbí?

V jednom malém podniku jsem se vyučil průmyslovým obchodníkem, pak jsem absolvoval obor ekonomie se specializací na průmyslovou výrobu a při práci jsem absolvoval bakalářský studijní obor. Doba, kdy jsem se rozvíjel a specializoval. V malé firmě jste často zodpovědní za mnoho úkolů najednou a já jsem chtěl změnu. Ve skupině Storch-Ciret jsem cítil, že pozice v oddělení nákupu mi umožní další specializaci a také cestování po různých zemích, protože chci poznat i jiné kultury.

Funguji jako komunikační styčný bod, v rámci podniku i externě, a to se mi hodně líbí. Důležitá je pro mě odbornost a dobré produkty, u kterých jde nejen o ceny, ale také o kvalitu. Cením si samostatné práce, důvěry a odpovědnosti, kterou za svou oblast nesu. Ve skupině Storch-Ciret k tomu patří také zdravá kultura chyb – to se mi líbí.

Jaké výzvy s sebou tvoje práce přináší?

Dělíme se na operativní a strategický nákup. Operativní nákup je odpovědný za zadávání objednávek a nákup zboží. Při strategickém nákupu mám na starosti výběr dodavatelů a vyjednávání o cenách. Dodavatelský řetězec musí fungovat, proto je zde důležitá živá výměna informací s kolegy z operativního nákupu. Často také spolupracujeme s kolegy z vývoje produktů, jsme zapojeni od samého začátku. To je důležité pro včasné stanovení cen a výběr dodavatelů.

Je zajímavé pracovat jak pro profesionální sektor, tak pro oblast kutilů. Každá skupina má různé preference a my se musíme snažit sladit je s jejich požadavky. Kvůli koronavirové pandemii se mnohé podmínky velmi změnily, především ve spolupráci s asijským trhem Jsou naše strategie stále vhodné, nebo je třeba je upravit? Je důležité mít přehled o zemích a kulturách, abyste včas objevili možné trendy. To považuji za jednu z největších výzev současnosti.

 

Na jedné straně mám blízko k vývoji produktů a zároveň jsem v neustálém kontaktu s dodavateli po celém světě a mohu sledovat trendy v oboru. S velkou osobní odpovědností, ale také velkou důvěrou ze strany společnosti Storch-Ciret.

Jaký je tvůj tým?

V oddělení nákupu mám ještě dva další kolegy a svého šéfa. Zejména v našem týmu se snažíme co nejvíce podporovat jeden druhého. Pomáháme si navzájem, i když úkoly přímo nespadají do našeho oboru činnosti nebo jsme momentálně zaneprázdněni jinde.
Specializujeme se na různé sortimenty, tedy na vlastní skupiny zboží, takže výměna informací je nezbytná i pro naše vlastní vyjednávání o cenách.

Samozřejmě se nesmí zapomínat na společnou zábavu a smích, a tak máme každý týden virtuální polední pauzu, přestože pracujeme z domova. Díky tomu máme možnost se vidět a popovídat si i soukromě.

Proč ti tento zaměstnavatel vyhovuje?

Především u společnosti Storch-Ciret cítím, že si mě tu váží jako člověka. To znovu jasně ukázala pandemie. Přece jen jsme zpočátku nikdo nevěděli, jak se tato doba bude vyvíjet. Mnohé obavy zmírnily jasné informace a pocit soudržnosti.
Mnozí z nás již nějakou dobu pracují z domova a mezitím jsme od společnosti obdrželi několik balíčků, včetně roušek a jednorázových rukavic pro sebe a svou rodinu nebo poukázek pro děti, které musí být doma bez rodičů.

Kromě toho mi Storch-Ciret umožňuje dobrou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Díky pracovní době založené na důvěře mohu sladit také péči o své děti s profesními výzvami. Velmi rozhodující výhodou je flexibilita společnosti, a to i z hlediska technického vybavení.

Myslím, že to jsou pro rodinný podnik důležité hodnoty.

Mohlo by tě rovněž zajímat