• karriere-mitarbeiterstimmen-marie-claire-header

Rozhovor s Marie-Claire – referentkou interního prodeje

Jaký byl tvůj proces podání žádosti o místo?

Hned při prvním kontaktu se Storch-Ciret byl cítit rozdíl. Telefonický rozhovor s personálním ředitelem se vyznačoval zvláštní srdečností a otevřeným přístupem. To se mi moc líbilo. Proto jsem byla od začátku nadšená a společnost Storch-Ciret mě hned zaujala.
Také pohovor na místě byl velmi přátelský a cítila jsem se tu vítaná. Nadřízení ani můj současný vedoucí týmu se ke mně nechovali rezervovaně. Právě naopak. Můj vedoucí týmu seděl při přijímacím pohovoru dokonce vedle mě.
Rychle jsme se dohodli a hned na druhé schůzce jsem mohla podepsat smlouvu, kterou mi ze Storch-Ciret také rovnou přinesli. Byla jsem opravdu nadšená a rychle a ráda jsem se rozhodla pro změnu profese.

Proč ses rozhodla pro tuto práci?

V předchozí firmě jsem pracovala 28 let – tedy více než polovinu svého života. Měla jsem dobrou pozici, příležitosti k postupu. Ale něco mi chybělo. Po tolika letech v překladatelském průmyslu jsem chtěla prodávat něco hmatatelného. Ti, kdo pracují s texty, mohou být chápáni různě. Pokud prodávám štětce nebo válečky, je to hmatatelné. Mohou mít určité vlastnosti nebo materiály, ale stále jsou to štětce nebo válečky. Zde neexistují dva názory.

Jaký je tvůj typický pracovní den?

Ve firmě jsem působila jen krátce a hned přišla koronavirové pandemie a my jsme začali pracovat na home office. Z domova pracuji už rok a půl. Ráno kontroluji poštu, koordinuji objednávky, odpovídám na dotazy zákazníků a kolegů. Jednou týdně se setkáváme přes videokonferenci.
Pečuji o zákazníky z regionu DACH, Belgie a Nizozemska a korespondenci s nimi vedu v různých jazycích. S belgickými zákazníky mluvím ve své mateřštině, francouzsky. Jinak anglicky nebo německy.

Co se ti na tvé práci nejvíce líbí?

Když jsem začala pracovat ve společnosti Storch-Ciret, spolu s kolegou obchodním zástupcem jsem navštívila několik zákazníků a mohla jsem se s nimi osobně seznámit. To se mi moc líbilo.
V této firmě je člověk na prvním místě, což se projevuje v každodenním životě. Panuje tu velká důvěra v lidi a toho si na firmě cením nejvíc.

Toho si na této společnosti opravdu cením více než čehokoli jiného. Je zde velká ochota si vzájemně pomáhat a atmosféra je plná uznání.

Jaké výzvy s sebou tvoje práce přináší?

Někdy je samozřejmě náročné pochopit přání zákazníků. Čas od času se objeví velmi zajímavé požadavky, u kterých trvá několik dní, než přesně víme, co tím zákazník myslel. Ale ve službách se pohybuji dlouho a jsem na to zvyklá. To, že musíme pracovat převážně z domova, pro mě nepředstavuje žádnou zvláštní výzvu, protože to znám ze své předchozí práce. Byla jsem však příjemně překvapena, jak dobře a profesionálně se toho chopili zaměstnanci ve Storch-Ciret, kde to ještě nebylo tak běžné. To také ukazuje na celkovou velkou flexibilitu společnosti.

Jaký je tvůj tým?

Měla jsem skvělý start. Kolegové byli v průběhu mého zapracování přátelští a vstřícní. To platí také a zejména pro mou vedoucí týmu, kterou za to celý tým oceňuje. Vzájemná ochota si pomáhat je neuvěřitelná. Můžeš se pevně spolehnout, že když potřebuješ pomoc, tak ji dostaneš.

Proč ti tento zaměstnavatel vyhovuje?

V této firmě je důležitým faktorem uznání a respekt. Do zaměstnanců se tu vkládá velká důvěra, což je patrné hned při vstupu do centrály ve Wuppertalu. Je to vidět již podle zasedacího pořádku při přijímacím pohovoru nebo na večírku pro zaměstnance konaném na statku. Mám mnoho kolegů, se kterými si mohu popovídat ve své mateřštině, mám kontakty, když někdy stávkuje technika. Ve Storch-Ciret se dělá vše pro to, abyste se tu cítili dobře.

Co vytváří živou atmosféru ve Storch-Ciret?

Mám velké štěstí na svou vedoucí týmu. Vždycky je tu pro mě a je opravdovým sluníčkem. Atmosféra je tu veselá a příjemná, což platí pro celou firmu. Hned po pracovním pohovoru jsem se na večírku na statku velmi snadno seznámila s novými kolegy. Se všemi jsem se hned dala do řeči. Byl to skvělý zážitek a velmi dobře odráží kulturu společnosti.

Mohlo by tě rovněž zajímat