• karriere-mitarbeiterstimmen-maja-header

Rozhovor s Majou – duální studium

Čím je pro tebe společnost Storch-Ciret tak rozmanitá?  

Někteří z mých kolegů a kontaktních osob se zde učili, jiní jsou noví, je zde mnoho rozdílných povah, silných stránek a talentů, a přesto se všichni vždy domluví. Protože zde se také můžete chopit svých příležitostí a přispět svými nápady hned od začátku.
Prostě vnímáte ten požadavek, že při rozmanitých úkolech každý přebírá odpovědnost. Konkrétně: U lidí, se kterými spolupracuji, vidím, jak je pro ně důležitý dobrý výsledek, a to i přes všechny rozdíly. Samozřejmě vždycky přijde nějaká náročná chvíle, ale přesto všem vždycky záleží na tom, aby nakonec vzniklo něco dobrého a aby každý udělal, co je v jeho silách. Aby se to podařilo, musí být prostě správná pracovní atmosféra.

Jaký byl tvůj proces podání žádosti o místo?

Stručně řečeno, velmi sympatický a nekomplikovaný, právě ve srovnání s jinými podniky. Po mé přihlášce k duálnímu studiu následovala rychlá zpětná vazba a pozvánka na assessment center. Přišla jsem do budovy a cítila jsem se dobře. Jistě, byla to situace týkající se zkoušky, ale nebyla tísnivá. Velmi rychle jsem si všimla, že člověka chtějí dobře poznat a účastníci pohovoru chtějí vědět, jaká jsem jako člověk. V jiných assesment situacích zůstáváte v době mezi cvičeními relativně osamoceni a ve společnosti Storch-Ciret byla vždy k dispozici zpětná vazba a intenzivní výměna zkušeností se současnými studenty a učni společnosti.

 

Ve společnosti Storch-Ciret jsem v duálním studiu našla vhodnou kombinaci bakalářského studia managementu – a k tomu tým s neobvykle silnou soudržností.

Proč ses rozhodla pro tuto cestu ke vzdělání?

Mé úkoly jsou velmi rozdílné. Každý den se naučím něco nového a vím, že to tak bude i po absolvování duálního studia: Zaměřila jsem se na podnikovou ekonomiku, protože mi otevírá spoustu různých možností. Současně jsem chtěla určitě absolvovat duální studium, abych mohla používat to, co se učím, i v praxi. Od začátku jsem chtěla vidět, jak vypadá všední pracovní den, abych i já sama mohla něčím přispět. Dnes, po dvou letech, mohu říci, že bych to tak udělala znovu. Když se srovnám s přáteli, kteří „jen“ studují, mám díky kombinaci studia a běžného pracovního dne mnohem více svobody, jsem samostatnější a vydělávám si vlastní peníze.

Jaký je tvůj typický pracovní den?

V duálním studiu je k dispozici koordinátor vzdělávání, který plánuje jednotlivá stanoviště, která se obvykle každé tři měsíce mění. Můžete však také vyjádřit přání týkající se vašeho vlastního zaměření nebo specializace. Chtěla jsem zůstat déle v marketingu a měla jsem štěstí, že to zrovna bylo možné. Tuto oblast jsem chtěla poznat blíže: Je to tu neuvěřitelně pestré a pocit rozmanitosti je o to silnější, že mezitím studuji na univerzitě (FOM), a proto musím svůj týdenní rozvrh přesně plánovat.

Co se ti na tvé práci nejvíce líbí?

Je zde neobvykle silná soudržnost: V týmu jednoduše cítíte ochotu vyměňovat si s kolegy poznatky a radost z toho, že si můžeme vzájemně pomoci. Od přátel občas slýchám, že jako učni jsou zodpovědní hlavně za přípravu kávy – o tom tady nemůže být řeč. Zde zažívám uznání za projekty, do kterých jsem zapojena, a to i jako studentka. A období koronavirové pandemie mi jasně ukázalo, jak dobře ve společnosti Storch-Ciret funguje komunikace. Situaci a také práci z domova usnadňuje digitální vybavení, které máme k dispozici. Ale i koordinační procesy a dohody v týmu fungují na všech kanálech.

 

 

Mohlo by tě rovněž zajímat