• karriere-mitarbeiterstimmen-gunnar-header

Rozhovor s Gunnarem – Senior Controller

Jaký byl tvůj proces podání žádosti o místo?

Kontakt se Storch-Ciret jsem navázal prostřednictvím personálního poradenství. Můj přijímací pohovor ve Storch-Ciret pak personální poradce propásl, protože zůstal v dopravní zácpě. S tehdejším jednatelem společnosti Storch-Ciret Holding GmbH a vedoucím controllingu jsem měl přesto super rozhovor. V přátelské atmosféře jsme si téměř dvě hodiny vyměňovali podrobné odborné i osobní informace. Pak následovaly ještě dva další rozhovory. I z toho důvodu, že jsem se měl seznámit s dalšími členy vedení společnosti, se kterými jsem měl v budoucnu hodně spolupracovat.

Proč ses rozhodl pro tuto práci?

Líbila se mi myšlenka, že zde budu mít více prostoru. Struktury v oblastech nejsou pevné. Stále je co rozvíjet. Společnost se také rozrůstá. To jsou věci, které mi u mého předchozího zaměstnavatele chyběly.
Storch-Ciret pracuje velmi dynamicky. Tento pocit jsem si odnesl ze vstupních pohovorů a potvrdil jsem si ho. Moje očekávání byla dokonce překonána. Pro mě byla nová práce také spjata se změnou v oboru. Tato příležitost rozšířit si vlastní obzory pro mě byla rovněž velkou motivací.

Jaký je tvůj typický pracovní den?

V controllingu je každý den jiný. Jistě: Některá témata, jako jsou měsíční uzávěrky a reporting, se opakují. Jinak se téměř každý den setkáváte s novými úkoly a musíte si uvědomit, kde je právě třeba jednat.  
Na své pozici funguji jako styčný bod mezi odbornými odděleními, jednateli a vedoucími pracovníky. Prosívám a zhušťuji informace, hledám chyby v procesech, když něco nefunguje dobře. Pro tento účel nelze vyvinout žádnou rutinu. Líbí se mi, že jako kontroloři nehážeme jen čísly sem a tam, ale snažíme se mapovat procesy a události tak, aby je bylo možné vyhodnotit. Na základě závěrů, které z toho vyvodíme, se stáváme strategickým sparingpartnerem managementu.

Co se ti na tvé práci nejvíce líbí?

Velkou roli pro mě hraje rozmanitost a to, že díky práci v controllingu znám firmu dobře a na všech úrovních. Moje pozice se blíží pozicím s rozhodovacími pravomocemi, které naslouchají i v případě problémů. To mi dává pocit, že mohu přinášet témata a podílet se na jejich řešení. Vnímám vývoj ve společnosti a můžu přímo sledovat, jaká rozhodnutí mají jaký dopad. To je to, co mě na této práci opravdu vzrušuje a naplňuje.

 

Ve společnosti Storch-Ciret to usnadňují ploché hierarchie a naše open space kancelář: Máme k sobě blízko a můžeme rozvíjet věci společně. Ale i sami – v rámci fondu talentů pracuji na vlastních projektech.

Jaké výzvy s sebou tvoje práce přináší?

Díky neustálým změnám musím reagovat velmi flexibilně a dynamicky. Toho si velmi cením a zároveň to vnímám jako výzvu.
Je důležité najít rovnováhu mezi jednotlivými procesy a divizemi podniku. Problémy je třeba lokalizovat a odvozovat z nich řešení. Zároveň by mě nenapadlo, že malířské nástroje mohou být tak rozmanité. Čím hlouběji do tohoto oboru pronikám, tím víc mi přijde vzrušující.

Jaký je tvůj tým?

Náš tým controllingu je mladý a dynamický. Ve svých 39 letech patřím spolu se svým nadřízeným k těm starším. Všichni mají ambice společně něco změnit a také si dobře rozumí po osobní stránce. Nyní během koronaviru je to o něco složitější, ale i tady se nám podařilo po skončení pracovní doby zorganizovat akce, jako je virtuální ochutnávka vín.

Proč ti tento zaměstnavatel vyhovuje?

Líbí se mi ploché hierarchie. Například vedení společnosti s námi sdílí open space. To jsem neznal a výhodou toho jsou mnohem kratší vzdálenosti mezi námi. Oceňuji tuto blízkost a mám pocit, že něco společně vyvíjíme – tento proces mě baví. Naše kancelářská budova ve Wuppertalu je moderní a technicky velmi dobře vybavená. Velmi vítám vývoj, který urychlil koronavirus, a to práci z domova. Pro mě jako pro mladého otce je to velmi výhodné z hlediska péče o dítě, protože s ním mohu trávit mnohem víc času, a přesto flexibilně plním své úkoly. Storch-Ciret nabízí celkově velmi dobrou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Jak hodnotíš možnosti rozvoje u svého zaměstnavatele?

Storch-Ciret nabízí možnost dalšího rozvoje v rámci fondu talentů. Jako člen fondu talentů mám mentora. Společně s ním je možné vypracovat cíl a následně vytvořit vlastní projekt. Nehraje při tom žádnou roli, zda je zadán nebo ho člověk předloží sám, jak je to v mém případě. Právě s tím začínám a cílem je osvojit si během tohoto úkolu dovednosti projektového managementu.

 

Mohlo by tě rovněž zajímat