• karriere-mitarbeiterstimmen-anke-header-neu.png

Rozhovor s Anke – CDO a vedení skupiny IT

Proč společnost Storch-Ciret nabízí tak široký prostor pro vlastní nápady?  

Já si myslím, že člověk tu může být opravdový. Pokud je opravdový zaměstnanec, pak jsou opravdoví i ostatní. Autentické chování vyžaduje mnohem méně síly než snaha o eliminaci chyb. Autentičnost umožňuje rychlé rozhodování, rychlé učení, rychlou efektivitu a šetří zbytečnou energii při hraní na schovávanou. Stát se nebo zůstat celosvětovým lídrem vlastními silami přispívá k sebevědomí celé firmy. S vyčerpaným týmem, který se stále bojí chyb, se dnes nikam nedostanete. Vidím, že nápady jsou vítány a že jsme všichni vyzýváni nejen k tomu, abychom o nich přemýšleli, ale také abychom je dokázali řešit.

Co se ti na tvé práci nejvíce líbí?

Než jsem přišla do Storch-Ciret, byla jsem ve svých na plánech na založení firmy hnána účelem – přála jsem si smysluplné formy spolupráce a společnost, která si uvědomuje ziskovost této formy organizace. Mnoho společností stále věří v zastaralé koncepty snižování personálních nákladů. Dnes si troufám tvrdit, že organizace si vystačí s 25 % zaměstnanců klasicky řízeného podniku, pokud se opírá o smysluplné formy spolupráce a umožňuje učení a jednání bez strachu. Složky, jako je pocit sounáležitosti, nejsou nikdy zastaralé. Na mé práci je skvělé, že si vedle zajímavých technických úkolů mohu vyzkoušet i nápady na organizační rozvoj. Svou roli vedoucího pracovníka vidím v tom, že vytvářím prostředí pro své týmy, aby mohly denně přispívat tím nejlepším, co v nich je, a umožnit tak společnosti ekonomický růst.

 

To jsem našla ve společnosti Storch-Ciret. Kromě svých úkolů zde mohu přispět i nápady pro moderní organizační rozvoj – v týmu, který je oceňován, a ve společnosti, pro kterou je důležitá srozumitelnost komunikace.

Jaké výzvy s sebou tvoje práce přináší?

Výzva řízení IT oddělení se zdá být ve všech firmách podobná: pokud vše běží hladce, o IT ani nevíte. Komplexní minimalizace rizik je mimo IT sotva viditelná. Koronavirus byl pro nás v tomto ohledu velkou výzvou – proto jsme hrdí na to, že jsme přechod na 90% flex office umožnili velmi brzy.
Moji špičkoví zaměstnanci nejsou rádi středem pozornosti – nicméně zprostředkovat jim dostatečné ocenění za složité úkoly může být někdy málo – zejména v době, kdy se osobně příliš nepotkáváme.

IT je a zůstane nákladově náročným oddělením. Vyvážit touhu po inovacích při daném rozpočtu zůstává pro vedení IT výzvou. V neposlední řadě kvůli rostoucím kybernetickým útokům, kterým jsou vystaveny všechny společnosti a jejichž odvrácení vyžaduje mnoho zdrojů.

Jaký je tvůj tým?

Moje IT oddělení tvoří malý počet zaměstnanců, kteří se navzájem respektují, dokážou se ocenit, kteří spolu již dlouho spolupracují a důvěřují si. Nové zaměstnance jsme vybírali společně a kladli jsme zvláštní důraz na to, aby se k nám hodili.
Cítím, že mám tým, který chce být přesvědčen o smysluplnosti úkolů – a ne o „moci“. Je zde cítit skutečná sounáležitost a ochota zabývat se širokou škálou problémů. Čím silněji rosteme, tím více se orientujeme na hlavní témata – přesto věnujeme velkou pozornost vyloučení sil v IT. Mám štěstí, že v týmu jsou špičkoví odborníci s vizí a otevřeností pro nové věci a jsou to opravdu milí lidé.

Proč ti tento zaměstnavatel vyhovuje?

Protože mohu zažít shodu s cíli a hodnotami společnosti a cíli, které sama cítím. To jsou shody, které prostě existovaly předtím, než jsem sem nastoupila, a které přesahují obchodní hledisko. Hodnoty jsou brány vážně, jsou jednoznačně nadefinovány a mohu podle nich přirozeně jednat, protože se s nimi cítím spojena: vášeň, zvídavost, udržitelnost, spolehlivost a týmový duch.

 

Mohlo by tě rovněž zajímat