Ochrana údajů

Při používání našich služeb jste případně žádáni o uvedení osobních informací. Zodpovězení těchto dotazů je dobrovolné. Vaše osobní údaje jsou uloženy a zpracovány podle německých ustanovení o ochraně údajů.

V rámci webových stránek získané osobní údaje jsou používány k vyhotovení smlouvy a ke zpracování Vašich poptávek. Zpracování a používání Vašich údajů pro účely poradenství, reklamy a průzkumu trhu se provádí pouze s Vaším výslovným souhlasem.

Nedochází k žádnému předávání údajů dále třetím osobám.

Použití Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu web-analýzy u Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se uloží na Vašem počítači a umožní analýzu používání webové stránky Vámi. Pomocí cookie vytvořené informace o Vašem používání této webové stránky jsou zpravidla přeneseny na server Google v USA a tam uloženy.

V případě aktivování IP anonymizace na této webové stránce, je Vaše IP adresa však Googlem nejdříve zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky bude Google používat tyto informace, aby vyhodnotil používání webové stránky, aby vytvořil zprávy o aktivitách na webové stránce a aby provozovateli webové stránky poskytl další služby spojené s používáním webové stránky a internetu.

V rámci Google Analytics Vaším prohlížečem zprostředkovaná IP adresa není sloučena s jinými údaji u Google. Můžete ukládání cookies zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě eventuálně nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Kromě toho můžete zaznamenávání údajů vytvořených pomocí cookie a vztahujících se k Vašemu používání této webové stránky (vč. Vaší IP adresy) u Google a také zpracování těchto údajů u Google zabránit tím, že si pod následujícím odkazem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) stáhnete prohlížeč Plugin, který je k dispozici a nainstalujete jej.

Bližší informace k podmínkám používání a ochraně údajů naleznete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html příp. na https://www.google.de/intl/de/policies/.

Poukazujeme na to, že na této webové stránce byl Google Analytics rozšířen o kód „anonymizeIp“, aby bylo zaručeno anonymizované zaznamenávání IP adres (tzv. IP masking).